غواصی در بحر قرآن

غواصی در بحر قرآن
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱ مطلب با موضوع «ختم مفهومی قرآن - استاد اخوت :: سوره مبارکه اسراء» ثبت شده است

استاد اخوت

 • جلسه 1 – سوره مبارکه اسراء – 92.1.24

متن                  صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه اسراء – 92.1.31

متن                  صوت

 •  جلسه 3 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.7

متن                  صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.14

متن                  صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.21

متن                  صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.28

متن                  صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.4

متن                  صوت

 • جلسه 8 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.11

متن                  صوت

 • جلسه 9 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.18

متن                  صوت

 • جلسه 10 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.25

متن                  صوت

 • جلسه 11 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.1

متن                  صوت

 • جلسه 12 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.8

متن                  صوت

 • جلسه 13 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.15

متن                  صوت

 • جلسه 14 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.29

متن                  صوت

 • جلسه 15 – سوره مبارکه اسراء – 92.5.5

متن                  صوت

  
      متن کل جلسات سوره مبارکه اسراء
      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه اسرا۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۲۲