غواصی در بحر قرآن

غواصی در بحر قرآن
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶ مطلب با موضوع «ختم مفهومی قرآن - استاد چیت جیان :: 1- سور مبارکه حامدات» ثبت شده است

استاد چیت ­چیان

 •  جمع بندی سور مبارکه حامدات – 92.7.23

                  متن           صوت

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۰۸

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه فاطر –2.7.92

                   متن                   صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه فاطر –9.7.92

متن                        صوت

 •  جلسه 3 – سوره مبارکه فاطر – 16.7.92

متن                        صوت


      متن کل جلسات سوره مبارکه فاطر

      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه فاطر


               

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۰۰

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه سبأ – 92.6.5 

                  متن                 صوت

 •  جلسه 2 – سوره مبارکه سبأ – 92.6.12 

                  متن                 صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه سبأ – 92.6.19 

                  متن                 صوت

 •  جلسه 4 – سوره مبارکه سبأ – 92.6.26 

                 متن                   صوت

      متن کل جلسات سوره مبارکه سبا

      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه سبا


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۳ ، ۱۵:۵۱

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه کهف – 92.5.15

                   متن                   صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه کهف – 92.5.22

                   متن                   صوت

 •   جلسه 3 – سوره مبارکه کهف – 92.5.29

                   متن                   صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه کهف – 92.6.5

                  متن                   صوت


      متن کل جلسات سوره مبارکه کهف
      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه کهف

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۳ ، ۱۵:۴۸

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه انعام – 92.3.28

متن               صوت

 • جلسه 2 –سوره مبارکه انعام– 92.4.4 

متن              صوت

 • جلسه 3 –سوره مبارکه انعام – 92.4.11

متن               صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه انعام – 92.4.18

                     متن                صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه انعام – 92.4.25

                    متن                صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه انعام – 92.5.1

                    متن               صوت

 • جلسه 7 –سوره مبارکه انعام – 92.5.15

                   متن               صوت       


    متن کل جلسات سوره مبارکه انعام

      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه انعام


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۲۱:۳۷

استاد چیت ­چیان

·       سوره مبارکه حمد – 92.3.21

متن             صوت   

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۳۷