غواصی در بحر قرآن

غواصی در بحر قرآن
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲ مطلب با موضوع «ختم مفهومی قرآن - استاد چیت جیان :: 3- سور مبارکه «الم»» ثبت شده است

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.11.14

   متن         صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.11.21

متن         صوت 

 • جلسه 3 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.11.28

متن

 • جلسه 4 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.12.5

متن

 • جلسه 5 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.12.12

متن

 • جلسه 6 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.12.19

متن

 • جلسه 7 – سوره مبارکه آل­ عمران – 94.1.18

متن

 • جلسه 8 – سوره مبارکه آل­ عمران – 94.1.25

متن

 • جلسه 9 – سوره مبارکه آل­ عمران – 94.2.1

            متن
 • جلسه 10 – سوره مبارکه آل­ عمران – 94.2.8
            متن
 • جلسه 11 – سوره مبارکه آل­ عمران –       94.2.15
      
ن۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۵۹

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه بقره – 93.5.14

متن              صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه بقره – 93.5.21

متن              صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه بقره – 93.5.28

متن               صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه بقره – 93.6.4

متن               صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه بقره – 93.6.11

متن               صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه بقره – 93.6.18

متن               صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه بقره – 93.6.25

متن           صوت

 • جلسه 8 – سوره مبارکه بقره – 93.7.8

متن           صوت

 •  جلسه 9 – سوره مبارکه بقره – 93.7.15

متن          صوت

 • جلسه 10– سوره مبارکه بقره – 93.7.22

متن           صوت

 • جلسه 11 – سوره مبارکه بقره – 93.7.29

متن           صوت

 • جلسه 12 – سوره مبارکه بقره – 93.8.7

متن           صوت

 • جلسه 13 – سوره مبارکه بقره – 93.8.20

متن           صوت

 • جلسه 14 – سوره مبارکه بقره – 93.8.27

متن           صوت

 •  جلسه 15 – سوره مبارکه بقره – 93.9.4

متن           صوت

 • جلسه 16 – سوره مبارکه بقره – 93.9.11

متن               صوت

 • جلسه 17 – سوره مبارکه بقره – 93.9.18

متن             صوت

 • جلسه 18 – سوره مبارکه بقره – 93.9.25

متن             صوت

 • جلسه 19 – سوره مبارکه بقره – 93.1.9

متن             صوت

 •  جلسه 20 – سوره مبارکه بقره – 93.10.16

متن             صوت

 • جلسه 21 – سوره مبارکه بقره – 93.10.23

متن              صوت

 • جلسه 22 – سوره مبارکه بقره – 93.10.30

متن              صوت

·     

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۵۸