غواصی در بحر قرآن

غواصی در بحر قرآن
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

در اینجا هر دو هفته یکی از کتب مجموعه قرآن و عترت دانشگاه تهران معرفی خواهد شد. 
     http://bayanbox.ir/view/3373732137158017478/709161.png

                          معرفی مجموعۀ کتب معناشناسی رشد

         5883.JPG         5876.JPG

          جلد دوم:    «معناشناسی خیر و شرّ»

     نویسنده: استاد احمدرضا اخوت            

                                                                                 
خیر و اختیار یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم در نظام انسانی است که به واسطه آن سرنوشت او به سمت نفع حقیقی و کمال مطلوب تقدیر شده و به یمن وجود آن سعادتی ابدی و منحصر به فرد نصیب او می‌شود. راهیابی به حقیقتِ این کلمه، به معنای راهیابی  به  همه خوبی‌هاست. برای این منظور با فعال شدن تفکر و تعقل، مؤلفه‌های خیر و اختیار نیز فعال می‌شود و در این صورت انسان با اخیار هم‌راستا و از اشرار دور می‌گردد. کتاب حاضر تلاشی است برای تبیین مؤلفه‌های خیر و اختیار و نیز ارتباط آن با تفکر و تعقل که دانستن آن موجب فهم آیات و روایات بسیاری در این زمینه می‌شود.

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۳ ، ۲۳:۱۵

استاد اخوت

    سوره مبارکه اعلی - 91.3.24

    سوره مبارکه الرحمن - 90.8.4

    سوره مبارکه الرحمن - 90.11.12

    سوره مبارکه انسان - 90.4.1

    سوره مبارکه انشقاق - 91.3.10

    سوره مبارکه انفطار - 90.2.20

    سوره مبارکه بروج - 91.4.21

    سوره مبارکه بلد - 91.4.14

    سوره مبارکه تکویر - 91.2.14

    سوره مبارکه تین - 91.6.1 

    سوره مبارکه توحید - 90.8.25

    سوره مبارکه ذاریات - 90.12.17

    سوره مبارکه شمس - 91.4.28

    سوره مبارکه صاد - 90.7.20

    سوره مبارکه صافات - 90.10.7

    سُور مبارکه ضحی و انشراح - 91.2.14

    سُور مبارکه ضحی و انشراح - 91.5.18

    سوره مبارکه طارق - 91.3.17

    سوره مبارکه طور - 90.8.18

    سوره مبارکه طور - 90.11.26

    سوره مبارکه عبس - 91.1.30

    سوره مبارکه علق - 91.6.15

    سوره مبارکه غاشیه - 91.3.31

    سوره مبارکه فجر - 91.4.17

    سوره مبارکه قلم - 90.12.24

    سوره مبارکه قمر - 90.10.14

    سوره مبارکه قمر - 90.10.21

    سوره مبارکه لیل - 91.5.4

    سوره مبارکه مطففین - 91.3.3

    سوره مبارکه نبا - 90.11.16

    سوره مبارکه نجم - 90.11.19

    سوره مبارکه واقعه - 90.10.28

    سوره مبارکه یس - 90.11.5

    سوره هایی که آیات تکراری دارند - 90.9.9

    سوره هایی که درباره قیامت اند - 90.9.2

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۰۸

استاد اخوت        

 • جلسه 1 – سوره مبارکه انفال – 91.8.27

صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه انفال – 91.9.11

صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه انفال – 91.9.18

صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه انفال – 91.9.25

صوت

 •  جلسه 5 – سوره مبارکه انفال – 91.10.2

صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه انفال – 91.10.9

صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه انفال – 91.10.30

صوت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۵۹

استاد اخوت     

 • جلسه 1 – سوره مبارکه نساء – 90.8.14

               صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه نساء – 90.8.21

              صوت

 • جلسه 13 – سوره مبارکه نساء – 90.8.28

             صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه نساء – 90.9.5

            صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه نساء – 90.9.12

           صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه نساء – 90.9.19

           صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه نساء – 90.9.26

           صوت

 • جلسه 8 – سوره مبارکه نساء –       90.10.3

          صوت

 • جلسه 9 – سوره مبارکه نساء – 90.10.10

          صوت

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۴۶
استاد اخوت

 •  جلسه 1 – سوره مبارکه ناس – 93.11.18

متن                   صوت

 • ·جلسه 2 – سوره مبارکه ناس – 93.11.25

متن                   صوت

 •  جلسه 3 – سوره مبارکه ناس – 93.12.2

متن

 •  جلسه 4 – سوره مبارکه ناس – 93.12.9

متن

 • جلسه 5 – سوره مبارکه ناس – 93.12.16

متن

 • جلسه 6 – سوره مبارکه ناس – 93.12.23

متن

 •  جلسه 7 – سوره مبارکه ناس – 94.1.15

 

 • جلسه 8 – سوره مبارکه ناس – 94.1.22

 

 • جلسه 9 – سوره مبارکه ناس – 94.1.29

 • جلسه 10 – سوره مبارکه ناس – 94.2.5
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۴۵

استاد اخوت     

 •  جلسه 1 – سوره مبارکه فلق – 93.9.9

متن                    صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه فلق – 93.9.15

متن                    صوت

 •  جلسه 3 – سوره مبارکه فلق – 93.9.29

متن                    صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه فلق – 93.10.6

متن                   صوت

 •   جلسه 5 – سوره مبارکه فلق – 93.10.13

متن                    صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه فلق – 93.10.20

متن                    صوت  

 • جلسه 7 – سوره مبارکه فلق – 93.10.27

متن                    صوت

 •  جلسه 8 – سوره مبارکه فلق – 93.11.4

متن                    صوت

 • جلسه 9 – سوره مبارکه فلق – 93.11.11

متن                   صوت

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۴۵

استاد اخوت

 • جلسه 1 – سوره مبارکه اسراء – 92.1.24

متن                  صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه اسراء – 92.1.31

متن                  صوت

 •  جلسه 3 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.7

متن                  صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.14

متن                  صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.21

متن                  صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.28

متن                  صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.4

متن                  صوت

 • جلسه 8 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.11

متن                  صوت

 • جلسه 9 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.18

متن                  صوت

 • جلسه 10 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.25

متن                  صوت

 • جلسه 11 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.1

متن                  صوت

 • جلسه 12 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.8

متن                  صوت

 • جلسه 13 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.15

متن                  صوت

 • جلسه 14 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.29

متن                  صوت

 • جلسه 15 – سوره مبارکه اسراء – 92.5.5

متن                  صوت

  
      متن کل جلسات سوره مبارکه اسراء
      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه اسرا۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۲۲

استاد اخوت                                                                             

 • جلسه 1 – سوره مبارکه نور – 92.9.9

متن                   صوت

 •  جلسه 2 – سوره مبارکه نور – 92.9.16

متن                   صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه نور – 92.9.23

متن                   صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه نور – 92.9.30

متن                   صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه نور – 92.10.7

متن                   صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه نور – 92.10.14

متن                   صوت 

      متن کل جلسات سوره مبارکه نور
      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه نور۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۰۸

استاد اخوت

 • جلسه 1 – سوره مبارکه نحل – 92.4.22

 متن                  صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه نحل – 92.5.5

متن                  صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه نحل  – 92.5.12

متن                  صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه نحل – 92.5.26

متن                  صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه نحل – 92.6.2

متن                  صوت

 •  جلسه 6 – سوره مبارکه نحل – 92.6.9

متن                  صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه نحل – 92.6.16

متن                  صوت

      متن کل جلسات سوره مبارکه نحل
      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه نحل
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۰۸

    استاد اخوت

 • جلسه 1 – سوره مبارکه مؤمنون – 92.8.11

متن                   صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه مؤمنون – 92.8.18

متن                   صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه مؤمنون – 92.8.25

متن                  صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه مؤمنون – 92.9.2

متن                   صوت


  متن کل جلسات سوره مبارکه مومنون

  لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه مومنون۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۰۷