غواصی در بحر قرآن

غواصی در بحر قرآن
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۱ مطلب با موضوع «ختم مفهومی قرآن - استاد اخوت» ثبت شده است

استاد اخوت        

 • جلسه 1 – سوره مبارکه انفال – 91.8.27

صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه انفال – 91.9.11

صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه انفال – 91.9.18

صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه انفال – 91.9.25

صوت

 •  جلسه 5 – سوره مبارکه انفال – 91.10.2

صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه انفال – 91.10.9

صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه انفال – 91.10.30

صوت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۵۹

استاد اخوت     

 • جلسه 1 – سوره مبارکه نساء – 90.8.14

               صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه نساء – 90.8.21

              صوت

 • جلسه 13 – سوره مبارکه نساء – 90.8.28

             صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه نساء – 90.9.5

            صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه نساء – 90.9.12

           صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه نساء – 90.9.19

           صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه نساء – 90.9.26

           صوت

 • جلسه 8 – سوره مبارکه نساء –       90.10.3

          صوت

 • جلسه 9 – سوره مبارکه نساء – 90.10.10

          صوت

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۴۶
استاد اخوت

 •  جلسه 1 – سوره مبارکه ناس – 93.11.18

متن                   صوت

 • ·جلسه 2 – سوره مبارکه ناس – 93.11.25

متن                   صوت

 •  جلسه 3 – سوره مبارکه ناس – 93.12.2

متن

 •  جلسه 4 – سوره مبارکه ناس – 93.12.9

متن

 • جلسه 5 – سوره مبارکه ناس – 93.12.16

متن

 • جلسه 6 – سوره مبارکه ناس – 93.12.23

متن

 •  جلسه 7 – سوره مبارکه ناس – 94.1.15

 

 • جلسه 8 – سوره مبارکه ناس – 94.1.22

 

 • جلسه 9 – سوره مبارکه ناس – 94.1.29

 • جلسه 10 – سوره مبارکه ناس – 94.2.5
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۴۵

استاد اخوت     

 •  جلسه 1 – سوره مبارکه فلق – 93.9.9

متن                    صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه فلق – 93.9.15

متن                    صوت

 •  جلسه 3 – سوره مبارکه فلق – 93.9.29

متن                    صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه فلق – 93.10.6

متن                   صوت

 •   جلسه 5 – سوره مبارکه فلق – 93.10.13

متن                    صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه فلق – 93.10.20

متن                    صوت  

 • جلسه 7 – سوره مبارکه فلق – 93.10.27

متن                    صوت

 •  جلسه 8 – سوره مبارکه فلق – 93.11.4

متن                    صوت

 • جلسه 9 – سوره مبارکه فلق – 93.11.11

متن                   صوت

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۴۵

استاد اخوت

 • جلسه 1 – سوره مبارکه اسراء – 92.1.24

متن                  صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه اسراء – 92.1.31

متن                  صوت

 •  جلسه 3 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.7

متن                  صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.14

متن                  صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.21

متن                  صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه اسراء – 92.2.28

متن                  صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.4

متن                  صوت

 • جلسه 8 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.11

متن                  صوت

 • جلسه 9 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.18

متن                  صوت

 • جلسه 10 – سوره مبارکه اسراء – 92.3.25

متن                  صوت

 • جلسه 11 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.1

متن                  صوت

 • جلسه 12 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.8

متن                  صوت

 • جلسه 13 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.15

متن                  صوت

 • جلسه 14 – سوره مبارکه اسراء – 92.4.29

متن                  صوت

 • جلسه 15 – سوره مبارکه اسراء – 92.5.5

متن                  صوت

  
      متن کل جلسات سوره مبارکه اسراء
      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه اسرا۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۲۲

استاد اخوت                                                                             

 • جلسه 1 – سوره مبارکه نور – 92.9.9

متن                   صوت

 •  جلسه 2 – سوره مبارکه نور – 92.9.16

متن                   صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه نور – 92.9.23

متن                   صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه نور – 92.9.30

متن                   صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه نور – 92.10.7

متن                   صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه نور – 92.10.14

متن                   صوت 

      متن کل جلسات سوره مبارکه نور
      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه نور۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۰۸

استاد اخوت

 • جلسه 1 – سوره مبارکه نحل – 92.4.22

 متن                  صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه نحل – 92.5.5

متن                  صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه نحل  – 92.5.12

متن                  صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه نحل – 92.5.26

متن                  صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه نحل – 92.6.2

متن                  صوت

 •  جلسه 6 – سوره مبارکه نحل – 92.6.9

متن                  صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه نحل – 92.6.16

متن                  صوت

      متن کل جلسات سوره مبارکه نحل
      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه نحل
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۰۸

    استاد اخوت

 • جلسه 1 – سوره مبارکه مؤمنون – 92.8.11

متن                   صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه مؤمنون – 92.8.18

متن                   صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه مؤمنون – 92.8.25

متن                  صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه مؤمنون – 92.9.2

متن                   صوت


  متن کل جلسات سوره مبارکه مومنون

  لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه مومنون۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۰۷

استاد اخوت

 • جلسه 1 – سوره مبارکه فرقان – 92.6.23

متن                                             صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه فرقان – 92.6.31

متن                                    صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه فرقان – 92.7.6

متن                                    صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه فرقان – 92.7.13

متن                                    صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه فرقان – 92.7.20

متن                                    صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه فرقان – 92.7.27

متن                                    صوت

 •  جلسه 7 – سوره مبارکه فرقان – 92.8.4

متن                                    صوت

      متن کل جلسات سوره مبارکه فرقان
      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه فرقان۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۷:۰۶

استاد اخوت

 • جلسه 1 – سوره مبارکه زمر – 92.10.14

متن                   صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه زمر – 92.10.21

متن                   صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه زمر – 92.10.28

متن                   صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه زمر – 92.11.5

متن                   صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه زمر – 92.11.12

متن                   صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه زمر  – 92.11.19

متن                   صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه زمر – 92.11.26

متن                   صوت

      متن کل جلسات سوره مبارکه زمر
      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه زمر


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۶:۵۹